บทสนทนา 1 (Conversation 1) Part 1

Dialogue on the background story of the Hyacinth plant small and medium business and the benefits it gives to the local community and to the environment

คำแปล บทสนทนเรื่องราวความเป็นมาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของวัชพืชผักตบชวาและคุณประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

Good morning (Sir/Madam).

กูดมอร์นิง(เซอร์/มาดาม).

สวัสดีตอนเช้า (ครับ/ค่ะ) (คุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง)

Good morning.

กูดมอร์นิง.

สวัสดี (ครับ/ค่ะ)

Welcome to our Water Hyacinth Handicraft Shop. Please come in.

เวลคัม ทู เอาร์ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แฮนดิคราฟท์ ช๊อพ. พลีส คัม อิน.

ยินดีต้อนรับเข้าเยี่ยมชมสินค้าหัตถกรรมผักตบชวาภายในร้าน ขอเชิญชมด้านใน (ครับ/ค่ะ)

Thank you.

แธงค์ยู.

ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)

We are happy to have you visit our indigenous handicraft shop.

วี อาร์ แฮปพิ ทู แฮฟ ยู ฝิซิท เอาร์ อินดิเจนัส แฮนดิคราฟท์ ช๊อพ.

(กระผม/ดิฉัน) เรามีความสุขที่คุณได้มาเยี่ยมชมร้านสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นของเรา

Wow! This is a unique shop. I am happy to come here.

ว้าว! ดิส อิส อะ ยูนิค ช๊อพ. ไอ แอม แฮปพิ ทู คัม เฮียร์.

ว้าว! ร้านนี้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (ดิฉัน/กระผม) มีความสุขที่ได้เข้ามาแวะชมร้าน

We are happy to present to you our micro Water Hyacinth Plant Handicraft Business.

วี อาร์ แฮปพิ ทู พริเซนท์ ทู ยู เอาร์ ไมโคร วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์ แฮนดิคราฟท์ บิสิเนส.

(กระผม/ดิฉัน) เรามีความยินดีที่ได้นำเสนอธุรกิจหัตถกรรมผักตบชวาขนาดย่อมให้ท่านรับทราบ

Thanks! Could you tell me about this business?

แธงค์ซ! คูด ยู เทล มี อะเบาท์ ดิส บิสิเนส?

ขอบคุณ! (ครับ/ค่ะ) ขอความกรุณาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจนี้ได้ไหม?

Our company is a small and medium enterprise which we purposely planned to help develop this livelihood project of the local people here in the community.

เอาร์ คอมพะนิ อิส อะ สมอล แอนด์ มิเดียม เอนเทอร์ไพรซ์ วิช วี เพอร์โพสลิ แพลนด์ ทู เฮลพฺ เดะเฝะลอพ ดิส ลิฟลิฮูด โพรเจคท์ ออฟ เดอะ โลคัล พีเพิล เฮียร์ อิน เดอะ คอมยูนิทิ.

ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเรามีแผนที่จะช่วยพัฒนาโครงการพัฒนาอาชีพของชุมชนท้องถิ่นแห่งนี้

Oh, I admire the creativeness and the vision of the local people here.

โอ, ไอ เอดไมร์ เดอะ คริเอทีฟเนส แอน เดอะ ฝิชัน ออฟ เดอะ โลคัล พีเพิล เฮียร์.

โอ้, เราขอชื่นชมผลงานอันสร้างสรรค์และการมีวิสัยทัศน์ของคนในท้องถิ่น

Thank you, Sir. The products we make here are an outcome of the creativeness and hard work of the people here.

แธงค์ ยู, เซอร์. เดอะ โพรดัคท์ซ วี เมค เฮียร์ อาร์ แอน เอาท์คัม ออฟ เดอะ คริเอทีฟเนส แอนด์ ฮาร์ด เวิร์ค ออฟ เดอะ พิเพิล เฮียร์.

ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) ผลผลิตที่เราผลิตทั้งหมดเป็นผลผลิตจากการสร้างสรรค์และการทำงานอย่างหนักของคนที่นี่

Wow, I am glad to know about this community project.

ว๊าว, ไอ แอม แกลด ทู โนว์ อะเบาท์ ดิส คอมยูนิที โพรเจคท์.

ว้าว, (กระผม/ดิฉัน) รู้สึกดีใจมากที่ได้มารู้จักโครงการของชุมชนแห่งนี้

Well, we are happy to share with you about the indigenous products that we make here.

เวล, วี อาร์ แฮปพิ ทู แชร์ วิธ ยู อะเบาท์ เดอะ อินดิจินัส โพรดัคท์ซ แดท วี เมค เฮียร์.

เรามีความสุขที่ได้แบ่งปันความรู้กับคุณ เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นที่นี่

Thanks! I am excited to know more about the background story of this aquatic hyacinth plant handicraft business.

แธงค์ซ! ไอ แอม เอ็กซ์ไซเท็ด ทู โนว์ มอร์ อะเบาท์ เดอะ แบ็คกราวด์ สตอริ ออฟ ดิส อะควอทิค ไฮอะซินธ์ แพลนท์ แฮนดิคราฟท์ บิสิเนส.

ขอบคุณมาก! (กระผม/ดิฉัน) รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของธุรกิจหัตถกรรมผักตบชวาวัชพืชน้ำชนิดนี้

You know it is the aim of the local people here to develop the water hyacinth handicraft business and help the community livelihood project.

ยู โนว์ อิท อิส ดิ เอม ออฟ เดอะ โลคัล พิเพิล เฮียร์ ทู ดิเฝะลอพ เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แฮนดิ คราฟท์ บิสิเนส แอน เฮลพ เดอะ คอมยูนิทิ ลิฟลิฮูด โพรเจคท์.

คุณจะทราบจุดประสงค์ของคนในท้องถิ่น ก็คือ การพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมสินค้าผักตบชวาและช่วยโครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน

I am happy to know about this community project.

ไอ แอม แฮปพิ ทู โนว์ อะเบาท์ ดิส คอมยูนิทิ โพรเจคท์.

(กระผม/ดิฉัน) มีความสุขที่ได้รับรู้เกี่ยวกับโครงการของชุมชนแห่งนี้

This small and medium business can also help check and eliminate the breeding places of the mosquitoes in the rivers and ponds.

ดิส สมอล แอนด์ มิเดียม บิสิเนส แคน อัลโซ เฮลพ เช็ค แอนด์ อิลิมิเนท เดอะ บรีดดิง เพลช ออฟ เดอะ โมสควิโตซ อิน เดอะ ริเฝอะซ์ แอนด์ พอนด์ซ.

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทนี้ยังช่วยตรวจหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในแม่น้ำหรือสระน้ำอีกด้วย

Wonderful idea! Can you share with me about this kind of aquatic plant?

วันเดอะฟูล ไอเดีย! แคน ยู แชร์ วิธ มี อะเบาท์ ดิส ไคด์ ออฟ อะควอทิค แพลนท?

ความคิดเยี่ยมยอด! คุณช่วยแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผักตบชวาวัชพืชน้ำได้ไหม (ครับ/ค่ะ)?

Certainly, I will share with you what this water hyacinth plant is. It is considered a weed that can damage the aquatic environment.

เซอร์เทนลิ ,ไอ วิล แชร์ วิธ ยู วอท ดิส วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์ อิส . อิท อิส คอนซิเดอร์ด อะ วีด แดท แคน แดมเมจ เดอะ อะควอทิค เอ็นไฝรอนเมนท.

แน่นอนฉันจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องผักตบชวากับคุณ มันถือว่า เป็นวัชพืชที่สามารถทำลายสภาพแวดล้อมในน้ำ

Oh, I see! What more?

โอ ไอ ซี! วอท มอร์?

โอ้! (กระผม/ดิฉัน) เข้าใจ (ครับ/ค่ะ) มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหม (ครับ/ค่ะ)?

Besides, it blocks the flow of water that causes flooding and becomes mosquito breeding places.

บีไซด์ซ , อิท บล็อคซ์ เดอะ โฟลว์ ออฟ วอเทอะ แดท คอสซ ฟลัดดิง แอนด์ บีคัมซ มอสควิโต บรีดดิง เพลซ.

นอกจากนี้ ผักตบชวายังเป็นวัชพืชที่กั้นกระแสน้ำไหล ทำให้เกิดน้ำท่วมและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย

So, you mean that this livelihood project has helped eliminate the proliferation of mosquitoes in the rivers and ponds?

โซ, ยู มีน แดท ดิส ลิฟลิฮูด โพรเจคท์ แฮส เฮลพ์ อิลิมิเนท เดอะ โพรลิฟเพอะเรชัน ออฟ มอสควิโตซ์ อิน เดอะ ริเฝอะซ์ แอนด์ พอนด์?

คุณหมายความว่า โครงการพัฒนาอาชีพนี้ ยังช่วยกำจัดการขยายพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายในแม่น้ำและสระน้ำอย่างนั้นหรือ?

Exactly! It has helped get rid of the unwanted mosquitoes and helped the development of the water hyacinth handicraft business, too.

เอ็กซ์แซ็คลิ! อิท แฮส เฮลพ์ เก็ท ริด ออฟ เดอะ อันวอนเท็ด มอสควิโตซ์ แอนด์ แฮลพ เดอะ เดเฝะลอพเมนท์ ออฟ เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แฮนดิคราฟท์ บิสิเนส, ทู.

ใช่ !(ครับ/ค่ะ) โครงการนี้ช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายและช่วยพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมผักตบชวาได้ด้วย

Excellent idea! The community is benefited by this handicraft business.

เอกเซลเลนท์ ไอเดีย! เดอะ คอมมูนิทิ อิส เบนนิฟิทเท็ด บาย ดิส แฮนดิคราฟท์ บิสิเนส.

ความคิดดีเยี่ยม! ชุมชนแห่งนี้ได้รับประโยชน์จากธุรกิจงานฝีมือประเภทนี้มาก

At the moment, the State agencies, such as the Ministry of Science and Technology and Thailand Research Council, support this program.

แอท เดอะโมเม็นท์ เดอะ สเตท เอเจนซีซ์, ซัส แอส เดอะ มินิสทริ ออฟ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี แอนด์ ไทยแลนด์ ริเซอสช์ คัลซิล ซัพพอร์ท ดิส โพรแกรม.

ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนโครงการนี้

Well, I am happy to know about that. Ohhh…..are water hyacinth plants abundant here in Thailand?

เวล ,ไอ แอม เฮปพิ ทู โนว์ อะเบาท์ แดท. โอ… อาร์ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์ซ อะบันแดนท์ เฮีย อิน ไทยแลนด์?

เออ! กระผมรู้สึกยินดีที่ทราบข้อมูลเหล่านี้. โอ้! …. แล้วผักตบชวาในประเทศไทยมีปริมาณเพียงพอหรือไม่ (ครับ/ค่ะ)?

Yes. You will see these aquatic plants growing anywhere in big or small rivers here.

เยส. ยู วิล ซี ดิส อะควอทิค แพลนท์ซ โกรว์อิง เอนิแวร์ อิน บิ๊ก ออร์ สมอล ริเฝอะซ์ เฮียร์.

เพียงพอ (ครับ/ค่ะ) คุณจะเห็นว่าพืชน้ำชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้เองในแม่น้ำสายหลักหรือสายย่อย

Ohhhh…..really? Do those aquatic plants grow the whole year through?

โอ… ริลลิ? ดู โดส อะควอทิค แพลนท์ซ โกรว์ เดอะ ฮูล เยียร์ ธรู?

โอ…จริงหรือ? พืชน้ำชนิดนี้เจริญเติบโตได้เองตลอดทั้งปีเหรอ?

Exactly. It grows the whole year round.

เอ็กแซ็คลิ. อิท โกรวซ์ เดอะ ฮูล เยียร์ ราวด์.

แน่นอน (ครับ/ค่ะ) มันสามารถเจริญเติบโตได้เองตลอดทั้งปี

By the way, how do we know when this plant is ready for harvest?

บาย เดอะ เวย์, เฮา ดู วี โนว์ เวน ดิส แพลนท์ อิส เร็ดดิ โฟร์ ฮาเวสท์?

อย่างไรก็ตาม, เราทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไรพืชชนิดนี้พร้อมจะเก็บเกี่ยวได้

Well, it is visible when these plants are ready for harvest.

เวล, อิท อิส ฝิซิเบิล เวน ดีส แพลนท์ซ อาร์ เรดดิ ฟอ ฮาเวสท์.

เออ, เราสามารถสังเกตได้ว่าพืชชนิดนี้พร้อมจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไร

Oh I see! By the way, the entrepreneur must be highly trained for this particular business.

โอ ไอ ซี! บาย เดอะ เวย์, เดอะ เอ็นเทอพริเนอร์ มัส บี ไฮลิ เทรนด์ โฟร์ ดิส พาร์ติคยูลาร์ บิสิเนส.

โอ้ (กระผม/ดิฉัน) พอเข้าใจ อย่างไรก็ตาม, ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องได้รับการฝึกอบรมในชั้นสูงเพื่อประกอบธุรกิจนี้ได้

I am sure they must be highly trained for this particular business.

ไอ แอม ชัวร์ เด มัส บี ไฮลิ เทรนด์ โฟร์ ดิส พาร์ติคูลาร์ บิสิเนส.

(กระผม/ดิฉัน) มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับการฝึกอบรมธุรกิจในขั้นสูงอย่างแน่นอน

Can you please tell me about how long and when the water hyacinth plant is ready for harvest?

แคน ยู พลีซ เทล มี อะเบาท์ เฮา ลอง แอนด์ เวน เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์ อิส เรดดิ โฟร์ ฮาร์เฝสท์?

กรุณาช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าผักตบชวาเก็บเกี่ยวได้เมื่อไร?

It takes only a few months to grow the water hyacinth until it is ready for harvest.

อิท เทคซ์ โอนลิ อะ ฟิว มันธ์ซ ทู โกรว์ เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ อันทิล อิท อิส เรดดิ โฟร์ ฮาร์เวสท์.

ผักตบชวาจะเจริญเติบโตโดยใช้ระยะเวลาไม่กี่เดือนก่อนจะเก็บเกี่ยวได้

By the way, are people free to harvest the water hyacinth anywhere they want to harvest?

บาย เดอะเวย์, อาร์ พิเพิล ฟรี ทู ฮาเวสท์ เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ เอนนิแวร์ เด วอนท์ ทู ฮาร์เฝสท์?

อย่างไรก็ตาม, คนทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวผักตบชวาได้เลยไหม?

Yes, they are free to harvest anywhere they want to.

เยส, เด อาร์ ฟรี ทู ฮาร์เฝสท์ เอนนิแวร์ เด วอนท์ ทู

ใช่, พวกเขามีอิสระที่จะเก็บเกี่ยวได้ทุกที่ตามที่พวกเขาต้องการ

Oh, I see. By the way, is this water hyacinth business doing well in Thailand?

โอ, ไอ ซี . บาย เดอะ เวย์ , อิส ดิส วอเทอะ ไฮอะซินธ์ บิซิเนส ดูอิง เวล อิน ไทยแลนด์?

โอ้! (กระผม/ดิฉัน) เข้าใจแล้ว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาในประเทศไทยจะเติบโตหรือไม่?

Well, so far it is growing and is improving.

เวล, โซ ฟา อิท อิส โกรว์อิง แอนด์ อิส อิมพรูฟิง.

เออ, ธุรกิจนี้กำลังเติบโตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

Is it difficult to do the water hyacinth craft process?

อิส อิท ดิฟฟิคัลท์ ทู ดู เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ คราฟท์ โพรเซส?

กระบวนการผลิตหัตถกรรมผักตบชวายากไหม?

Well, not exactly as what others think it to be.

เวล, นอท เอกแซคลิ แอส วอท อาเธอะซ์ ธิงค์ อิท ทู บี.

เออ ไม่ยากอย่างที่คิดหรอก

Are machines used in the processing of these crafts?

อาร์ แมชชีนซ์ ยูสท อิน เดอะ โพรเซสซิง ออฟ ดิส คราฟท์?

กระบวนการผลิตหัตถกรรมได้ใช้เครื่องจักรหรือไม่?

Well, machines may be used but in our case we don’t.

เวล, แมชีนซ์ เมย์ บิ ยูสท บัท อิน เอาร์ เคส วี โด๊นท์.

เออ, เครื่องจักรอาจจะถูกนำมาใช้บ้าง แต่ในกรณีการผลิตสินค้าของเรา เราไม่ได้ใช้ (ครับ/คะ)

Ohhh. So how long will it take to produce these handicrafts?

โอ.โซ เฮา ลอง วิล อิท เทค ทู โพรดิวซ์ แฮนดิคราฟท์ซ

โอ้! ใช้เวลาสำหรับการผลิตหัตถกรรมนานเท่าไหร่?

Well, it takes a long time and a lot of time, patience and creativeness to make all of these.

เวล, อิท เทคซ์ อะ ลอง ไทม์ แอนด์ อะ ลอท ออฟไทม์ พาเชียนซ์ แอนด์ คริเอทีฟเนส ทู เมค ออล ออฟ ดิส.

เออ, มันต้องใช้เวลามาก ความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าเหล่านี้

Oh, I can imagine the imagination and the patience of the workers doing these figurines.

โอ, ไอ แคน อิมเมจิน เดอะ อิมจิเนชัน แอนด์ เดอะ พาเชียนซ์ ออฟ เดอะ เวิร์คเคอซ์ ดูอิง ดีส ฟิกูรินซ์.

โอ้ (กระผม/ดิฉัน) สามารถคิดถึงภาพจินตนาการและความอดทนของคนงานที่ผลิตหัตถกรรมหุ่นจำลองเหล่านี้ได้เลย

Yes, we really admire the vision of the people here in the community.

เยส, วี ริลลิ แอ็ดไมร์ เดอะ ฝิชัน ออฟ เดอะ พิเพิล เฮียร์ อิน เดอะ คอมยูนิทิ.

ใช่ (ครับ/ค่ะ) เราชื่นชมวิสัยทัศน์ของคนในชุมชนอย่างมาก

I am happy to know about this.

ไอ แอม แฮปพิ ทู โนว์ อะเบาท์ ดิส.

(กระผม/ดิฉัน) มีความสุขที่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้

This water hyacinth business has helped the financial needs of the local people.

ดิส วอเทอะ ไฮอะซินธ์ บิซิเนส แฮส เฮลพ์ เดอะ ไฟแนนชัล นีดซฺ ออฟ เดอะ โลคัล พีเพิล.

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผักตบชวาช่วยสนองตอบด้านการเงินให้แก่คนในท้องถิ่น

I am very sure the supporting agencies are happy to support this community project.

ไอ แอม เฝริ ชัวร์ เดอะ ซัพพอร์ททิงค์ เอเยนซีซ์ อาร์ แฮปพิ ทู ซัพพอร์ท ดิส คอมมูนิทิ โพรเจคท์.

(กระผม/ดิฉัน) มั่นใจว่าหน่วยงานสนับสนุนมีความยินดีที่ได้สนับสนุนโครงการชุมชนแห่งนี้

Certainly. This livelihood project is a great help to us here.

เซอร์เทนลิ. ดิส ลิฟลิฮูด โพรเจคท์ อิส อะ เกรท เฮลพ ทู อัส เฮียร์.

แน่นอน โครงการการพัฒนาอาชีพช่วยเราได้มาก

Wow…. So good! This project,I am sure, has helped remove idleness among the people around here.

ว้าว…. โซ กูด! ดิส โพรเจคท์, แอม ชัวร์, แฮส เฮลท์ ริมูฟฺ ไอเดิลเนส อะมองจ์ เดอะ พีเพิล อะราวด์ เฮียร์.

ว้าว … ดีมาก! กระผม/ดิฉันมั่นใจว่าโครงการนี้ช่วยเหลือคนว่างงานได้

Exactly! You are right! Besides, this small enterprise has made a name of the people and the local government here.

เอ็กแซคลิ! ยู อาร์ ไรท์ บีซายซ์,ดิส สมอล เอนเทอร์ไพรซ์ แฮส เมด อะ เนม ออฟ เดอะ พีเพิล แอนด์ เดอะ โลคัล โกฟเฝินเมนท์ เฮียร์.

แน่นอน! คุณเข้าใจถูกแล้ว, นอกจากนี้ธุรกิจขนาดย่อมที่นี้ได้สร้างชื่อเสียงให้ชุมชนและหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นอีกด้วย

Right! Do you know who in the Asian community does this water hyacinth business, too?

วไรท์! ดู ยู โนว์ ฮู อิน เดอะ อาเซียน คอมยูนิทิ ด๊าซ ดิส วอเทอะ ไฮอะซินธ์ บิซิเนส, ทู?

ถูกต้องแล้ว! (ครับ/ค่ะ) คุณทราบไหมว่าประเทศไหนในประชาคมอาเซียนที่ทำธุรกิจนี้

Ughh…..I have heard that in Indonesia, Laos, Cambodia, and Malaysia, the locals do

เออ..อ ไอ แฮฟ เฮิร์ด แดท อินอินโดเนียเซีย , ลาวซ์, แคมโบเดียร์, แอนด์ มาเลเซีย, เดอะ โลคัลซ์ ดู

เออ….(กระผม/ดิฉัน) เคยทราบมาว่ามีชาวบ้านในประเทศอินโดนีเซีย ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย ทำผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ (ครับ/ค่ะ)

Really? I am happy to know that. Do you think they are not a threat to the water hyacinth business here?

ริลลิ? ไอ แอม แฮพพิ ทูโนว์ แดท. ดู ยู ธิงค์ เด อาร์ นอท อะ ธรีทฺ ทู เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ บิสิเนสเฮียร์?

จริงหรือ? (กระผม/ดิฉัน) รู้สึกดีใจที่รับทราบข้อมูลนี้ คุณคิดว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์ผักตบชวามีอุปสรรคต่อธุรกิจที่นี่ไหม?

Well, I don’t think so, since I know that a lot of tourists come to Thailand the whole year through.

เวล ,ไอ โด๊นท์ ธิงค์ โซ, ซินซ์ ไอ โนว์ แดท อะ ลอท ออฟ ทัวร์ริสท์ คัม ทู ไทยแลนด์ เดอะ ฮูล เยียร์ ธูร.

เออ (กระผม/ดิฉัน) ไม่คิดอย่างนั้นนะ ทั้งนี้เนื่องจากว่า (กระผม/ดิฉัน)ทราบว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยตลอดทั้งปี

I am sure that these indigenous products will surely attract the foreigners who come here.

ไอ แอม ชัวร์ แดท ดิส อินดิเจนัส โพรดัคท์ วิล ชัวร์ลิ แอทแทรคท์ เดอะ ฟอเรนเนอร์ซ ฮู คัม เฮียร์.

(กระผม/ดิฉัน) มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเหล่านี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของชาวต่างชาติผู้ที่มาเยี่ยมเยือนที่นี่

You are right! It is uncommon to see these native products in the big malls.

ยู อาร์ ไรท์! อิท อิส อันคอมมอน ทู ซี ดิส เนทีฟ โพรดัคท์ซ อิน เดอะ บิ๊ก มอลซ์.

คุณพูดถูก! มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะพบผลิตภัณฑ์พื้นเมืองในห้างใหญ่ๆ

By the way, are the prices of these products reasonable?

บาย เดอะ เวย์, อาร์ เดอะ ไพรซ์ ออฟ ดีส โพรดัคท์ซ ริซึนนะเบิล?

แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าเหล่านี้มีราคาสมเหตุสมผลไหม

Well, I must tell you that the price of these native products are a little bit more expensivethan any other finished products.

เวล, ไอ มัส เทล ยู แดท เดอะ ไพรซ์ ออฟ ดีส เนทีฟ โพรดัคท์ซ อาร์ อะ ลิทเทิล บิท มอร์ เอ็กเพนซีพ แดน เอนนิ อาเธอะ ฟินิชท์ โพรดัคซ์.

เออ (กระผม/ดิฉัน) ขอบอกคุณว่าราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองมีราคาแพงกว่าสินค้าสำเร็จรูปเพียงเล็กน้อย(ครับ/ค่ะ)

Ohhh, I understand.

โอ.., ไอ อันเดอร์สแตนด์.

โอ้ (กระผม/ดิฉัน) เข้าใจ (ครับ/ค่ะ)