บทสนทนา 1 (Conversation 1) Part 2

These handicraft products are considered to be collector’s items. As tourists come and go, I am sure that this small/medium business will continually grow.

ดีส แฮนดิคราฟท์ โพรดักท์ซ อาร์ คอนซิเดอร์ด ทู บี คอลเลคเทอร์ซ ไอเท็มซ์. แอส ทัวริสท์ คัม แอนด์ โก, ไอ แอม ชัวร์ แดท ดีส สมอล/มีเดียม บิสิเนส วิล คอนทินูลิ โกรว์.

สินค้าหัตถกรรมเหล่านี้เป็นประเภทสินค้าสะสม ทั้งนี้เนื่องจากมี นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปมาเป็นประจำ. (กระผม/ดิฉัน) มั่นใจว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทนี้จะเติบโตได้อย่างแน่นอน

Ughh, I understand. You have a vision of your business. I admire your idea.

เออ, ไอ อันเดอร์สแตนด์. ยู แฮพ อะ ฟิชัน ออฟ ยัวร์ บิสิเนส .ไอ แอดไมร์ ยัวร์ ไอเดียร์.

อ๋อ, (กระผม/ดิฉัน) เข้าใจแล้ว. คุณมีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจ. (กระผม/ดิฉัน) ขอชื่นชมกับความคิดนี้

A positive vision and hard work are important factors in doing business.

อะ โพ๊ะซิทีฟ ฟิชัน แอนด์ ฮาร์ด เวิร์ค อาร์ อิมพอร์แทนท์ แฟคเทอร์ อิน ดูอิง บิสิเนส.

วิสัยทัศน์ในทางสร้างสรรค์และการทำงานหนักคือปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ

That’s true! Yes, in any form of business.

แดส ทรู เยส!อิน,เอนนิ ฟอร์ม ออฟ บิสิเนส.

ใช่เลย (ครับ/ค่ะ) มันควรมีในทุกรูปของธุรกิจ

You are right. Business acumen is so important for business success.

ยู อาร์ ไรท์. บิสิเนส อะคยูเมน อิส โซ อิมพอร์แทนท์ โฟร์ บิสิเนส ซัคเซส.

คุณพูดถูก (ครับ/ค่ะ) ความมีไหวพริบทางธุรกิจนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจ

Well, I am so fortunate to have come to your shop today to gather some insights about the water hyacinth business.

เวน ,ไอ แอม โซ ฟอร์ทยูเนส ทู แฮฟ คัม ทู ยัวร์ ช๊อพ ทูเดย์ ทู เกทเทอะ ซัม อินไซท์ซ อะเบาท์ เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ บิสิเนส.

เออ (กระผม/ดิฉัน) โชคดีมากที่เข้ามาเยี่ยมชมร้านของคุณ ทำให้มีความเข้าใจลึกซึ้งในธุรกิจผักตบชวา

Excuse me, (Sir/madam) Why don’t you get some products from us?

เอ็กคิวซ์ มี, (เซอร์/แมดัม) ไวย์ โดนท์ ยู เก็ท ซัมโพรดักท์ซ ฟรอม อัส?

ขอโทษ (ครับ/ค่ะ) (คุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง) เรียนเชิญเลือกซื้อสินค้าได้เลย (ครับ/ค่ะ)?

Yes, Yes! I think I will get for myself a souvenir of my holiday trip here.

เยส, เยส! ไอ ธิงค์ ไอ วิล เก็ท โฟร์ ไมเซลฝ์ อะ เซอร์แฝเนอร์ ออฟ ไมย์ ฮอลลิเดย์ ทริพ เฮียร์.

ใช่,ใช่ (ครับ/ค่ะ) (กระผม/ดิฉัน) จะซื้อเป็นของฝากให้ตัวเองเนื่องในโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้

May I show you around here?

เมย์ ไอ โชว์ ยู อะราวด์ เฮียร์?

(กระผม/ดิฉัน) เรียนเชิญชมสินค้าทั่วร้าน (ครับ/ค่ะ)

Okay, Thanks!

โอเคย์ ,แธงคซ์!

ตกลง (ครับ/ค่ะ) ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)

Right there you will see our stockrooms. The rooms are well ventilated to have our dried water hyacinth stalks aerated.

ไรท์ แดร์ ยู วิล ซี เอาร์ สต๊อครูมซ์. เดอะ รูมช์ อาร์ เวล เวนทิเลทเท็ด ทู แฮฟ เอาร์ ไดรด์ ไฮอะซินธ์ สตอล็คซ แอเรทเท็ด.

คุณจะพบห้องเก็บสินค้าที่นั่น มันเป็นห้องระบายอากาศอย่างดี เพื่อที่จะทำให้ต้นผักตบชวาได้ผึ่งลม

Oh, yes, I see a lot stockpile of hyacinth stalks!

โอ, เยส, ไอ ซี อะ สต็อคไฟล์ ออฟ ไฮอะซินธ์ สตอล์ค!

โอ้, ใช่, (กระผม/ดิฉัน) เห็นกองผักตบชวาจำนวนมากมายเลย!

Yes, those stalks will be processed soon.

เยส,โดส สตอล์ค วิล บี โพรเซสท์ ซูน.

ใช่ ,ต้นผักตบชวาเหล่านี้นั้นจะนำมาเข้ากระบวนการผลิตในไม่ช้า

Oh I see.

โอ ไอ ซี.

โอ้ (กระผม/ดิฉัน) เข้าใจ (ครับ/ค่ะ)

By the way, we offer some training on weaving crafts hyacinth for local people here.

บาย เดอะ เวย์, วี ออฟเฝอะ ซัม เทรนนิง ออน วีฟฟิง คราฟท์ ไฮอะซินธ์ โฟร์ โลคัล พีเพิล เฮียร์.

อย่างไรก็ตาม เรามีการฝึกอบรมเรื่องการถักทอผักตบชวาหัตถกรรมให้คนท้องถิ่นที่นี้

Really? This is a good program for the SMEs. What more?

ริลลิ? ดิส อิส อะ กู๊ด โพรแกรม โฟร์ เดอะ เอสเอ็มอี. วอท มอร์?

จริงเหรอ นับว่าเป็นโครงการสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดีมาก แล้วมีอะไรอีกบ้าง?

Well, besides the training of water hyacinth weaving crafts, we train people, too, how to harvest, sort, dry, bleach, weave and the finishing techniques of the dried water hyacinth.

เวล, บีไซด์ซ เดอะ เทรนนิ่ง ออฟ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ วิฟฟิง คราฟท์ ,วี เทรน พิเพิล ทู เฮา ทู ฮาร์เฝสท์, ซอร์ท, ไดรย์, บลีช, วีฟ, แอนด์ เดอะ ฟินนิชชิง เทคนิคซ์ ออฟ เดอะไดรด์ วอเลอะ ไฮอะซินธ์.

เออ, นอกจากมีการฝึกอบรมหัตถกรรมถักทอผักตบชวาแล้ว เรายังฝึกอบรมให้ทราบวิธีการเก็บเกี่ยว คัดเลือก ตากแห้ง ฟอก ทำสี ถักทอ และเทคนิคการตกแต่งผักตบชวาแห้งในขั้นตอนสุดท้าย

Very good! This sounds interesting.

เฝริ กูด! ดิส เซาด์ซ อินเทอะเรสติง.

ดีมาก! น่าสนใจมาก

Besides, we provide management training, including bookkeeping and entrepreneurship training, as well as quality control.

บีไซด์ซ, วี โพรฝายด์ แมนเนจเมนท์ เทรนนิ่ง, อินคลูดดิง บุคคีพพิง แอนด์ เอนเทรอะพริเนอร์ชิพ เทรนนิ่ง,แอส เวล แอส ควอลิทิ คอนโทรล.

นอกจากนี้แล้ว เรามีการจัดฝึกอบรมด้านการจัดการและการควบคุมคุณภาพ การจัดทำบัญชีและการฝึกอบรมผู้ประกอบธุรกิจ

Great!

เกรท!

เยี่ยม! (ครับ/ค่ะ)

We also train local people how to supervise the quality and the trends of products that favored the market.

วี ออลโซ เทรน โลคัล พีเพิล เฮา ทู ซูเปอร์ไฝซ์ เดอะ ควอลิทิ แอนด์ เดอะ เทรนด์ซ ออฟ โพรดัคท์ แดท เฟเฝอะ เดอะ มาร์เค็ท.

เรายังมีการฝึกอบรมให้คนในท้องถิ่นทราบวิธีการแนะนำคุณภาพ และกระแสผลิตภัณฑ์สินค้าที่นิยมในตลาด

This is interesting!

ดิส อิส อินเทอะเรสติง!

น่าสนใจ (ครับ/ค่ะ)!

In this way the trainees are expected to be professional craftsmen.

อิน ดิส เวย์ เดอะ เทรนนีย์ อาร์ เอ็กเป็คเท็ด ทู บี โพรเฟซชันนอล คราฟท์เมน.

ด้วยวิธีนี้ ผู้รับการฝึกอบรมคาดว่าจะเป็นช่างฝีมือระดับมืออาชีพ

Ohh….so wonderful!

โอ..อ โซ วันเดอร์ฟุล!

โอ้….ช่างวิเศษมาก!

The training of this quality control involves the local business.

เดอะ เทรนนิ่ง ออฟ ควอลิทิ คอนโทรล อินโฝล์ฟ เดอะ โลคัล บิสซิเนสซ.

การฝึกอบรมด้านการควบคุมคุณภาพในธุรกิจท้องถิ่น

By the way, what are the handicraft products do you make? I understand they craft high economic value.

บาย เดอะ เวย์ วอท อาร์ เดอะ แฮนดิคราฟท์ โพรดักท์ ดู ยู เมค? ไอ อันสแตนด์ เดย์ คราฟท์ ไฮ อีโคโนมิคซ์ เฝลยู.

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่คุณผลิตมีอะไรบ้าง? (กระผม/ดิฉัน)เข้าใจว่าชุมชนผลิตหัตถกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง

Well, we make different products, such as figurines, and boxes in various sizes as containers which are valuable collector’s items.

เวล, วี เมค ดิเฝอะเรนท์ โพรดักท์ ซัซ แอส ฟิก กูรินซ์, แอนด์ บ๊อกซ์ อิน เฝเรียส ไซซ์ แอส คอนเทนเนอร์ซ วิช อาร์ เฝลยูอะเบิล คอลเลคเทอะซ์ ไอเทมซ์.

เออ, เราผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง เช่น ของที่ระลึก, และกล่องบรรจุที่มีขนาดต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเภทสินค้าสะสม

I understand that the cost of your products must be high due to the manpower involved in the creation of these unique handicrafts?

ไอ อันเดอะสแตนด์ แดท เดอะ คอสท์ ออฟ ยัวร์ โพรดัคท์ มัส บี ไฮ ดู ทู เดอะ แมนเพาเออะ อินโฝล์ฟ อิน เดอะ ครีเอชัน ออฟ ดีส ยูนิค แฮนดิคราฟท์?

(กระผม/ดิฉัน) เข้าใจว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูง เนื่องจากใช้แรงงานคนรวมอยู่ในงานสร้างสรรค์หัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์?

You are right! Besides, the production of these native products is beneficial in terms of the economic livelihood it gives to the local people here.

ยู อาร์ ไรท์! บีไซด์, เดอะ โพรดัคชัน ออฟ ดีส เนทีฟ โพรดัคท์ อิส เบนนิฟชอล อิน เทอมซ์ ออฟ เดอะ อิโคโนมัค ลิฟลิฮูด อิท กิฟซ์ ทู เดอะ โลคัล พีเพิล เฮียร์.

คุณพูดถูก! นอกจากนี้การผลิตสินค้าพื้นเมืองเหล่านี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจให้กับคนท้องถิ่นที่นี่

I am sure that this handicraft business has improved the economy of small businesses and households here.

ไอ แอม ชัวร์ แดท ดิส แฮนดิคราฟท์ บยูซิเนส แฮส อิมพรูฟด์ เดอะ อิโคโนมิ ออฟ สมอล บิซิเนส แอนด์ เฮาซ์โฮลซ์ เฮียร์.

(กระผม/ดิฉัน) มั่นใจว่าธุรกิจหัตถกรรมจะช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคครัวเรือนที่นี่

You are right!

ยู อาร์ ไรท์!

ถูกต้องแล้ว! (ครับ/ค่ะ)

Thank you so much for the enlightenment you gave me about the background story of the Water Hyacinth Business and the benefits it contributed to the community and the marine environment.

แธงคยู โซ มัช โฟร์ เดอะ เอ็นไลท์เมนท์ ยู เกฟ มี อะเบ้า เดอะ แบคกราวด์ สตอริ ออฟ เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ บิสิเนส แอนด์ เดอะ เบนิฟิท อิท คอนทริบิวเท็ด ทู เดอะ คอมมูนิทิ แอนด์ เดอะ มารีน เอนไฝรอนเมนท์.

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจผักตบชวาและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

You are welcome….it was a pleasure to have you come to our shop. If you have some plans to come back for a future visit or do business with us, please do not hesitate to come back. Thank you, too!

ยู อาร์ เวลคัม…. อิท วัช อะ เพเชอะ ทู แฮฟ ยู คัม ทู เอาร์ ช็อพ. อีฟ ยู แฮฟ ซัม แพลนซ์ ทู คัม แบ็ค โฟร์ อะ ฟิวเชอะ ฝิสิท ออร์ ดู บิสิเนส วิช อัส, พลีส ดู โน เฮซิเทท ทู คัม แบ็ค. แธงคยู ,ทู!

ยินดีมาก (ครับ/ค่ะ)…นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากที่คุณได้แวะชมร้านของเรา.ถ้าหากมีแผนที่จะกลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งในอนาคต หรือทำธุรกิจร่วมกันกับเรา โปรดอย่าลังเลที่จะกลับมาอีกครั้ง ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)…