บทสนทนา 10 (Conversation 10)

Welcome back to our shop.

เวลคัม แบค ทู เอาร์ ช๊อพ.

ยินดีต้อนรับที่กลับมาเยี่ยมชมร้านของเราอีกครั้ง (ครับ/ คะ)

Thank you. I am happy to be back.

แธงค์ ยู. ไอ แอม แฮพพิ ทู บี แบค.

ขอบคุณ (ครับ/ คะ) ผม/ดิฉัน รู้สึกยินดีที่ได้กลับมาอีกครั้ง

Anything I can do for you?

เอนนิธิง ไอ แคน ดู โฟร์ ยู?

มีอะไรให้ ผม/ดิฉัน ช่วยเหลือ (ครับ/ คะ)

Well, I tried to look for your website, but couldn’t find one.

เวล, ไอ ไทรดฺ ทู ลุค โฟร์ ยัวร์ เว็บไซทฺ.

เออ, ผมได้พยายามค้นหาเว็ปไซต์ของคุณนะ แต่ไม่พบ (ครับ/ คะ)

Ohhh, a moment, please.

โอ…, อะ โมเม็นทฺ, พลีซ.

โอ….. โปรดรอซักครู่ (ครับ/ คะ)

OK

โอเค

ตกลง (ครับ/ คะ)

I could have given you our business card. Here it is. Please contact us through our email indicated on the business card, OK? Thank you.

ไอ คู๊ด แฮฟ กิฟเฝ็น ยู เอาร์ บิซิเนส คาร์ด. เฮียร์ อิท อิส. พลีส คอนแท็กทฺ อัส ธรู เอาร์ อีเมลฺ อินดิเคดเท็ด ออน เดอะ บิสิเนส คาร์ด, โอเค? แธงค์ ยู.

(กระผม/ดิฉัน) ควรจะ,ให้นามบัตรแก่คุณเก็บไว้ (ครับ/ คะ) นี่นามบัตร (ครับ/ คะ) กรุณาติดต่อเราได้ที่อีเมล์บนนามบัตรได้เลย (ครับ/ คะ) ขอบคุณ

Thank you, too. Sure we will write you anytime.

แธงค์ ยู, ทู. ชัวร์ วี วิล วไรทฺ ยู เอนิไทม์.

ขอบคุณ (ครับ/ คะ) เราจะเขียนถึงคุณอย่างแน่นอน