บทสนทนา 11 (Conversation 11)

Hello! Anything I can do for you?

เฮลโล! เอนิธิง ไอ แคน ดู โฟร์ ยู?

สวัสดี (ครับ/ คะ) มีอะไรให้ผม/ดิฉันบริการคุณ (ครับ/ คะ)

Hi…I would just like to window shop. Can I come in?

ไฮ!…ไอ วู๊ด จัส ไลค์ ทู วิ๊นโดว ช๊อพ.

สวัสดี (ครับ/ คะ) กระผม/ดิฉันอยากจะขอชมสินค้าในร้านก่อน(ครับ/ คะ) ขอเข้าชมด้านในเลยนะ

Please come in.

พลีซ คัม อิน.

เรียนเชิญด้านในร้าน (ครับ/ คะ)

Wow! Your products are awesome. Can I look around?

ว้าว! ยัวร์ โพรดักซฺ อาร์ ออร์ซัม. แคน ไอ ลุค อะราวด์?

ว้าว! สินค้าของคุณวิเศษมาก กระผม/ดิฉัน ขอชมให้ทั่วร้านนะ

Sure! We have a range of products on display.

ชัวร์! วี แฮฟ อะ เรนจฺ ออฟ โพรดักซฺ ออน ดิสเพลย์.

ได้เลย (ครับ/ คะ) เราจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างหลากหลายรายการ (ครับ/ คะ)

What are these products made of?

ว็อท อาร์ ดิส โพรดักซฺ เมด อ๊อฟ?

ผลิตภัณฑ์สินค้าเหล่านี้ทำจากอะไร(ครับ/ คะ)

They are made from water hyacinth plants.

เด อาร์ เมด ฟรอม วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์

ผลิตภัณฑ์สินค้าเหล่านี้ทำจากผักตบชวา (ครับ/ คะ)

So beautiful. At the moment I have no plan to buy your product. Could you give me your website?

โซ บิวติฟุล. แอ็ท เดอะ โมเม็นทฺ ไอ แฮฟ โน แพลน ทู บาย ยัวร์ โพรดักท์. คู๊ด ยู กิ๊ฟ มี ยัวร์ เว็ปไซทฺ

สวยงามมาก (ครับ/ คะ) กระผม/ดิฉันไม่มีแผนที่จะซื้อสินค้าในตอนนี้เลย คุณมีเว็ปไซต์ของร้านไหม (ครับ/ คะ)

Here’s our business card. You can visit our website, and if you would like to do business with us in the future, just email us.

เฮียร์’ ซ เอาร์ บิซิเนส คาร์ด. ยู แคน ฝิซิท เอาร์ เว็ปไซท์, แอน อีฟ ยู วู๊ด ไลค์ ทู ดู บิสิเนซ วิธ อัส อิน เดอะ ฟิวเจอะ, จัส อีเมลฺ อัส.

นี่ (ครับ/ คะ) นามบัตรของเรา คุณสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของเราบนเว็ปไซต์ได้ (ครับ/ คะ) และถ้าหากคุณต้องการทำธุรกิจร่วมกับเราในอนาคต โปรดอีเมล์มาหาเรานะ(ครับ/ คะ)

Thank you!

แธงค์ ยู!

ขอบคุณ (ครับ/ คะ)

I look forward to doing business with you soon.

ไอ ลุค โฟร์วาร์ด ทู ดูอิ้ง บิสิเนส วิธ ยู ซูน.

กระผม / ดิฉันเฝ้ารอที่จะทำธุรกิจร่วมกันนะ (ครับ/ คะ)

OK, bye for now!

โอเค, บาย โฟร์ นาว!

ตกลง (ครับ/ คะ) ลาก่อนนะ (ครับ/ คะ)

Byeeeeeee!

บาย..ย..ย

ลาก่อน (ครับ/ค่ะ)

The End