บทสนทนา 3 (Conversation 3)

The Background Story of the Business
คำแปล: ความรู้พื้นฐานความเป็นมาของธุรกิจ

The 1st story background
คำแปล: ความเป็นมาเรื่องที่หนึ่ง

OK, let me show you the products.

โอเค, เลท มี โชว์ ยู เดอะ โพรดัคท์ซ.

ตกลง,(กระผม/ดิฉัน) ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า

Wow! What is that?

ว้าว! วอท อิส แดท?

ว้าว,นั่นอะไร ?

Well, those are animal figurines.

แวล, โดส อาร์ แอนนิมอล ฟอกูรินซ.

เออ,เหล่านั้นเป็นหุ่นรูปสัตว์ต่างๆ

What about that?

วอท อะเบาท์ แดท?

แล้วนั่นอะไร?

Those are man-made forms of figurines for key holders.

โดส อาร์ แมน-เมด ฟอร์ม ออฟ ฟิกูรินซ โฟร์ คี โฮลเดอร์ซ.

หุ่นที่มีรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นที่ห้อยพวงกุญแจ

And what about those?

แอนด์ วอท อะเบาท์ โดส?

แล้วเหล่านั้นล่ะ คืออะไร?

It is a tissue box with a man-form figurine on the cover.

อิท อิส อะ ทิซชู บอกซ์ วิธ อะ แมน-โฟร์ม ฟิกูรินซ ออน เดอะ โคเฝอะ.

มันคือกล่องกระดาษทิชชูติดรูปหุ่นผู้ชาย บนฝากล่อง

Wow! Great ideas!

ว้าว! เกรท ไอเดียร์ซฺ!

ว้าว เยี่ยมยอดเลย!