บทสนทนา 4 (Conversation 4)

The Background Story of the Business
คำแปล: ความรู้พื้นฐานความเป็นมาของธุรกิจ
The 2nd story background
คำแปล: ความเป็นมา เรื่องที่สอง

Welcome to our Shop.

เวลคัม ทู เอาร์ ช็อพ.

ยินดีต้อนรับเข้าชมสินค้าในร้าน

What is your business all about?

วอท อิส ยัวร บิสิเนส ออล อะเบาท์?

คุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร?

We make water hyacinth plants into useful products.

วี เมค วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์ซ อินทู ยูสฟุล.

เราผลิตสินค้าจากผักตบชวาให้เป็นสินค้าที่มีประโยชน์

This sounds interesting.

ดิส เซาด์ซ อินเทอะเรสติง.

มันน่าสนใจเหลือเกิน

Let me show you around.

เลท มี โชว ยู อะเราด์.

(กระผม/ดิฉัน) ขอนำเสนอสินค้าทั่วทั้งร้าน

Yes, please, thanks!

เยส, พลีส แธงค์ซ!

ได้เลย! (ครับ/ค่ะ) ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)

Those are indigenous products.

โดส อาร์ อินดิจินัส โพรดัคท์ซ.

เหล่านั้นเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น

Awesome!

ออร์ซึม!

เลิศมาก!

These products are made by hand.

ดิส โพรดัคท์ซ อาร์ เมด บาย แฮนด์.

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำจากมือ

Ohh really?

โอ…อ ริลลิ?

โอ้..จริงเหรอ?

Yes, local ideas by local people here.

เยส, โลคัล ไอเดียร์ซ บาย โลคัล พีเพิล เฮียร์.

ใช่, (ครับ/ค่ะ) ความคิดจากภูมิปัญญาถิ่นโดยคนในท้องถิ่น

Excuse me….from what are these products made of?

เอ็กซ์คิวซ์ มี… ฟรอม วอท อาร์ ดีส โพรดัคท์ซ เมด ออฟ?

ขอโทษ (ครับ/ค่ะ) …ผลิตภัณฑ์สินค้าเหล่านี้ผลิตจากอะไร?

From water hyacinth plants.

ฟรอม วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์ซ.

ผลิตจากผักตบชวา

Do you mean they grow in water?

ดู ยู มีน เด โกรว อิน วอเทอะ?

คุณหมายถึงว่าพืชพวกนี้เจริญเติบโตในน้ำหรือ?

Yes, these plants grow in lakes, rivers, ponds and swamps.

เยส, ดีส แพลนท์ซ โกรว์ อิน เลคซ, ริเฝอะซ พอนด์ซ แอน สแวมพ์ซฺ.

ใช่, (ครับ/ค่ะ) ใช่พืชเหล่านี้เจริญเติบโตได้ในทะเลสาบ แม่น้ำสระ และบึง

Really? Do you have a catalog?

ริลลิ? ดู ยู แฮฟ อะ แคตตาล็อก?

จริงหรือ? คุณมีแคตตาล๊อกหรือเปล่า?

Thanks! Oh I see! Plants that grow in water.

แธงค์ซฺ! โอ ไอ ซี ! แพลนท์ซ แดท โกรว์ อิน วอเทอะ.

ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) โอ้ (ครับ/ค่ะ) พอเข้าใจพืชที่เติบโตในน้ำ

Water hyacinth is a water friendly natural fiber.

วอเทอะ ไฮอะซินธ์ อิส อะ วอเทอะ เฟรนด์ลิ เนเชอร์รอล ไฟเบอร์.

ผักตบชวามีสายใยธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Could you tell me more?

คูด ยู เทล มี มอร์?

คุณช่วยอธิบายบอก (กระผม/ดิฉัน) ในส่วนรายละเอียดเพิ่มได้ไหม?

Water hyacinth plants grow and float in water.

วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์ซ โกรว์ แอนด์ โพลท์ อิน วอเทอะ.

ต้นผักตบชวาจะเติบโตและลอยอยู่เหนือผิวน้ำ

What more?

วอท มอร์?

มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม?

These plants are taken from the rivers or lakes.

ดิส แพลนท์ซ อาร์ เทคเคน ฟอร์ม เดอะ ริเวอะ ออร์ เลคซ.

ต้นผักตบชวาถูกนำขึ้นมาจากแม่น้ำหรือทะเลสาบ

Sounds interesting. Could you tell the process?

เซาด์ซ อินเทอเรสติง. คูด ยู เทล เดอะ โพรเซล?

น่าสนใจมาก. คุณช่วยกรุณาอธิบายกระบวนการผลิตได้ไหม?

OK, first, it is harvested from the water and dried out in the sun.

โอเค, เฟร์สท อิท อิส ฮาร์เฝสเท็ด ฟรอม เดอะ วอเทอะ แอนด์ ไดรด์ เอาท์ อิน เดอะ ซัน.

ตกลง, ลำดับแรก,มันถูกเก็บเกี่ยวจากน้ำแล้วนำมาแตกแดด

And what else?

แอนด์ วอท เอลซ?

แล้วทำอะไรอีก?

Second, the stems are dried and formed into sheets.

เซคันด, เดอะ สเต็มซ อาร์ ไดรด์ แอนด์ โฟร์มด์ อินทู ชิทซ์.

ลำดับที่ 2 นำลำต้นตากให้แห้งและเป็นแผ่นๆ

What next?

วอท เน็กท์ซ?

ทำอะไรต่อไป?

When the stems are dried, it is finally woven.

เวน เดอะ สเต็มซ อาร์ ไดรด์ อิท อิส ไฟนอลลิ วูเฟน.

เมื่อลำต้นของผักตบแห้งแล้ว มันจึงนำมาถักทอ

Ohhh….and what more?

โอ…อ แอนด์ วอท มอร์?

โอ้… มีอะไรอีกไหม?

Dried water hyacinth plants are useful.

ไดรด์ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์ซ อาร์ ยูสฟุล

ต้นผักตบชวาที่แห้งแล้ว นับว่ามีประโยชน์มาก

Very interesting!

เฝริ อินเทอะ เรสติง!

น่าสนใจเหลือเกิน!

When it is completely dried, it is valuable.

เวน อิท อิส คอมพลีทลิ ไดรด์, อิท อิส เฝลยูอะเบิล.

เมื่อต้นแห้งสนิท มันมีราคา

Aha….and so

อา…แอนด์ โซ

อ้า…และ….

It is woven and formed into a craft.

อิท อิส วูเฝน แอนด์ โฟร์มด์ อินทู อะคราฟท์.

มันถูกนำมาถักทอและกำหนดรูปแบบเป็นงานหัตถกรรม

What handicrafts, for example?

วอท แฮนดิคราฟท์ซ โฟร์ เอ็กแซมเพิล?

มีงานหัตถกรรมเช่นอะไรบ้าง?

It is crafted into different shapes or forms.

อิท อิส คราฟเท็ด อินทู ดิฟเพอะเรนท์เชพซ ออร์ ฟอร์มซ.

มันเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือทำออกมาได้หลายรูปแบบ

Very creative.

เฝริ คริเอทีฟ.

น่างสร้างสรรค์เหลือเกิน

It gives a promising economic chance.

อิท กีฟซ อะ พรอมมิซิง อีโคโนมิค แชนซ์.

มันทำให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่สดใส

Ohhh it makes money!

โอ..อ อิท เมคซ มันนิ!

โออ.มันทำเงินได้!

Good morning, Madam.

กู๊ด มอร์นิ่ง มาดาม.

สวัสดีตอนเช้า (ครับ/ค่ะ) คุณผู้หญิง

Good morning to you, too. May I know about your products?

กูด มอร์นิ่ง ทู ยู ทู่ . เม ไอ โนว์ อะเบาท์ ยัวร์ โพรดัคท์ซ?

สวัสดีตอนเช้า (ครับ/ค่ะ) ขอทราบเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์?

Yeah….These products are made from Water Hyacinth plant which you see anywhere in rivers and canals in Thailand.

เย…ดิส โพรดัคท์ซ อาร์ เมด ฟรอม วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพนท์ วิช ยู ซี เอนนิแวร์ อิน ริเฝอะ แอนด์ คะเนลซ์ อิน ไทยแลนด์.

ได้เลย (ครับ/ค่ะ) สินค้าเหล่านี้ทำจากผักตบชวา ซึ่งพบได้ทุกๆที่ในบริเวณแม่น้ำและลำคลองในประเทศไทย

Really? Does it grow on dry land?

ริวลิ? ดัส อิท โกรว ออน ไดร์ แลนด์?

จริงเหรอ มันสามารถเจริญเติบโตบนพื้นดินแห้งๆได้หรือไม่?

No! The Water Hyacinth plant grows only in water.

โน! เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์ซ โกรว์ซ โอนลิ อิน วอเทอะ.

ไม่! ต้นผักตบชวาเจริญเติบโตในน้ำเท่านั้น

Wow! Sounds interesting!

ว้าว! เซาด์ซ อินเทอะเรสติง!

ว้าว! น่าสนใจเหลือเกิน!

We have a lot of ideas on display. Will you please come in?

วี แฮฟ อะ ลอท ออฟ ไอเดียร์ซ ออน ดิสเพลย์. วิล ยู พลีส คัม อิน?

เรานำเสนอสิ่งที่จัดแสดงด้วยสิ่งสร้างสรรค์ กรุณาเชิญชมข้างในร้าน?

Thanks!

แธงค์ซ!

ขอบคุณมาก!

Here they are.

เฮีย เด อาร์.

นี่ไง สินค้า

Wow! Beautiful ideas! Innovation

ว้าว! บิวติฟูล ไอเดียซ์ !อินโนเฝชัน

ว้าว ความคิดเยี่ยม มันเป็นนวัตถกรรม

Here you will see items made by hands.

เฮีย ยู วิล ซี ไอเท็มซ เมด บาย แฮนด์ซ.

คุณจะพบผลิตภัณฑ์สินค้าที่นี่ทำจากมือ

Are they woven by hands?

อาร์ เด วูเฝน บาย แฮนด์ซ?

สินค้าเหล่านี้ถักทอด้วยมือเหรอ?

Yes, by hand.

เยส, บาย แฮนด์ซ.

ใช่ (ครับ/ค่ะ) ทำจากมือ

Wow! I like it.

ว้าว! ไอ ไลค์ อิท.

ว้าว (กระผม/ดิฉัน) ชอบมันมาก

Here are some items which you might like

เฮีย อาร์ ซัม ไอเท็มซ วิช ยู ไมท์ ไลค์.

คุณอาจชอบสินค้าพวกนี้ก็ได้นะ(ครับ/ค่ะ)

Ohhh…..Beautiful figurines.

โอ…บิวติฟุล ฟิกูรินซ.

โอ้.. หุ่นจำลองสวยมาก

We have more here.

วี แฮฟ มอร์ เฮียร์.

ที่นี่มีหุ่นจำลองมากมาย

Wow! Amazing!

ว้าว!อะเมซิง!

ว้าว น่าทึ่งจัง!

And more ideas right here……

แอนด์ มอร์ ไอเดียซ์ ไรท์ เฮีย…..

และตกแต่งด้วยความคิดหลากหลาย

Fantastic!

แฟนเทสติก!

เยี่ยมยอด!

Did you see these different sizes of boxes?

ดิด ยู ซี ดีส ดิฟเฟอะเรนท์ ไซซ์ ออฟ บ๊อกส์ซ?

คุณเห็นกล่องขนาดต่างๆหรือยัง?

What are those boxes?

วอท อาร์ โดส บ๊อกส์ซ?

นั่นกล่องอะไร?

They are paper mache’ boxes from Hyacinth. They can serve as jewelry, necklace, tissue and paper clip boxes, or containers.

เด อาร์ เพเพอะ มาร์เช บ๊อกส์ ฟรอม ไฮอะซินธ์ เด แคน เซิฟ แอส จิวเวลริ, เนคเลส ,ทิชชู แอนด์ เพเพอะ คลิพ บ๊อกเซ็ส ออร์ คอนเทนเทอร์.

มันเป็นกล่องกระดาษมาร์เช่ ผลิตจากผักตบชวา ซึ่งทำเป็นกล่องสำหรับใส่พลอย, สร้อยคอ, ทิชชู และกล่องคลิปกระดาษ หรือ กล่องบรรจุทั่วไป

Wow! How are those boxes made?

ว้าว! ฮาว อาร์ โดส บ๊อกส์ซ เมด?

ว้าว! กล่องเหล้านั้นผลิตจากอะไร?

Oh, they are made from dried Hyacinth stalks dried and grounded with a mixture of glue…formed into a box and they are dried.

โอ, เด อาร์ เมด ฟรอม ไดรด์ ไฮอะซินธ์ สตอล์คซ ไดรด์ แอนด์ กราวเด็ด วิธ อะ มิกเซเชอะ ออฟ กลู…ฟอร์ม วิธ อินทู อะ บ๊อกส์ซ แอนด์ เด อาร์ ไดรด์

โอ, กล่องพวกนั้นผลิตจากต้นผักตบชวาแห้งผสมกับกาวทำเป็นรูปกล่อง ตากให้แห้งสนิท

Ohhh… I like the idea….so new!

โอ…..ไอ ไลค์ เดอะ ไอเดีย.. โซ นิว!

โอ (กระผม/ดิฉัน) ชอบความคิดนี้ มันใหม่จริง ๆ !

Right there you will see earrings, key holders, necklaces, wrist bands or bracelets and more…..

ไรท์ แดร์ ยู วิล ซี เอียริงค์ ,คี โฮลเดอซ์ เนคเลส วริซท์ แบนด์ซ ออร์ เบรซเลทซ์ แอนด์ มอร์

ที่นี่คุณจะพบตุ้มหู พวงกุญแจ,สร้อยคอ, สายข้อมือ, กำไลมือ, และอื่นๆมากมาย

Yes, I will buy some souvenirs for me and my friends.

เยส ,ไอ อิล บาย ซัม ซอูเฝอะเนียร์ โฟร์ มี แอนด์ ไมย์ เฟรนด์ซ.

ใช่ (กระผม/ดิฉัน) จะซื้อของฝากให้ตัวเองและเพื่อนๆ

Here are some more local ideas-statuettes of man and animals.

เฮียร์ อาร์ ซัม มอร์ โลคัล ไวเดียซ์ -สแตทชูแอทซ ออฟ แมน แอนด์ แอนนิมอลซ.

เหล่านี้เป็นหุ่นจำลองรูปคนและสัตว์ประเภทต่าง ๆ ที่มาจากความคิดของคนท้องถิ่น

I think we can have those as table or cabinet decors.

ไอ ธิงค์ วี แคน แฮพ โคส แอส เทเบิล ออร์ คาบิเน็ท เด็คคอร์ซ.

(กระผม/ดิฉัน) คิดว่าสามารถนำสิ่งนี้ไปตกแต่งโต๊ะและตู้ได้

Yes. Here are some tablemats or place mats, too.

เยส .เฮีย อาร์ ซัม เทเบิล เม็ทซ ออร์ เพลซ เมทซ ,ทู.

ใช่สิ่งเหล่านี้คือผ้าปูโต๊ะ หรือ ผ้ารองต่าง ๆ

Are they expensive?

อาร์ เด เอ็กเพนซิฟ?

สินค้าเหล่านี้แพงไหม?

No, not really very expensive.

โน ,น๊อท ริลลิ เฝริ เอ็กซ์เพนซิฟ.

ไม่, ไม่แพงเลย

I see a Hyacinth motorbike. That’s beautiful!

ไอ ซี อะ ไฮอะซินธ์ มอโตไบค์. แดส บิวติฟุล!

(กระผม/ดิฉัน) เห็นรถจักรยานยนต์ที่ทำจากผักตบชวา มันสวยมาก!

Yes, it is skillfully made.

เยส ,อิท อิส สกิลฟุลลิ เมค.

ใช่ มันทำจากงานฝีมือที่มีทักษะ

It would be so beautiful to have it decorating the top of a bookshelf or office table.

อิท วูด บี โซ บิวติฟุล อิท เดคอเรทเท็ด ออน ท็อฟ ออฟ อะ บุคเชล์ฟ ออร์ ออฟฟิซ เทเบิล.

มันจะสวยมากเมื่อนำไปวางตกแต่งอยู่ด้านบนชั้นวางหนังสือ หรือ โต๊ะสำนักงาน

Here you will see a stamp pad holder of hyacinth, too.

เฮีย ยู วิล ซี อะแสตมป์ แพด โฮลเดอร์ เมด ออฟ ไฮอะซินธ์, ทู.

นี่ไงที่วางตราแสตมป์ทำจากผักตบชวา

Oh, so unique idea. We can have them as give away or souvenir items.

โอ, โซ ยูนิค ไอเดีย วี แคน แฮฟ เด็ม แอส กีฟ อะเวย์ ออร์ ซยูเฝะเนียร์ ไอเท็มซ.

โอ, ความคิดไม่เหมือนใครเลยนะ เราสมารถซื้อสินค้าไว้สำหรับเป็นของฝาก หรือ เป็นของที่ระลึกก็ได้

Here is a picture frame made of Hyacinth, too.

เฮีย อิส อะ พิกเชอะเฟรม เมด ออฟ ไฮอะซินธ์, ทู.

นี่คือกรอบรูปที่ทำมาจากผักตบชวา

I think I should buy one of that to hold my picture.

ไอ ธิงค์ ไอ ชู๊ด บาย วัน ออฟ แดท ทู โฮลไมย์ พิกเชอะ.

ดิฉันควรซื้อกรอบรูป 1 อันสำหรับใส่รูปตัวเอง

Did you see that?

ดิด ยู ซี แดท?

คุณเห็นอะไรนั่นไหม?

What is that?

วอท อิส แดท?

นั่นอะไรเหรอ?

A magnet holder with a Hyacinth artwork attached to it.

อะ แมกเน็ท โฮลเดอร์ วิธ อะ ไฮอะซินธ์ อาร์ทเวิค แอทเทชท์ ทู อิท.

ตัวติดแม่เหล็กโดยใช้ศิลปะผักตบชวาตกแต่ง

Wow! That’s a good reminder holder on the fridge door.

ว้าว!แดส อะ กูด ริไมน์เดอร์ โฮลเดอร์ ออน เดอะ ฟริจ ดอร์.

ว้าว! นั่นตัวแปะกระดาษเตือนความจำสำหรับแปะบานประตูตู้เย็น

Here’s another item I am sure you will like.

เฮียซ์ อะนาเธอะ ไอเท็ม ไอ แอม ชัวร์ ยู วิล ไลค์.

เหล่านี้คือสินค้าอีกประเภท ที่คุณอาจจะชอบ

That looks antique—a collector’s item.

แดท ลุคซ แอนทีค-อะคอลเลคเทอะ ไอเท็ม.

มันดูโบราณใช้เป็นของสำหรับสะสม

You’re right! It is laden with a gold accent.

ยัวร์ ไรท์ อิท อิส ลาเดน วิธ อะ โกลแอคเซ็นท์.

คุณพูดถูกมันตกแต่งให้เหมือนทอง

That must be too expensive.

แดทฺ มัส บี ทู เอ็กซเพนซิฝ.

มันคงแพงมากนะ

Well, it is not really expensive.

เวล, อิท อิส นอท ริลลิ เอ็กซเพนซิฝฺ.

ไม่แพงหรอก

Ohhh

โอ….

โอ้….

Did you see those big boxes right there in the corner?

ดิด ยู ซี โดส บิ๊ก บ๊อกซ ไรท์ แดร์ อิน เดอะ คอร์เนอร์?

คุณเห็นกล่องใหญ่อยู่ตรงมุมนั่นไหม?

Yes, I see it.

เยส, ไอ ซี อิทฺ.

ใช่, (กระผม/ดิฉัน) เห็น (ครับ/ค่ะ)

Those boxes are useful both in the office and at home.

โดส บ๊อกซ อาร์ ยูสฟูล โบธ อิน ออฟฟิซ แอนด์ แอท โฮม.

กล่องเหล่านี้นั้นมีประโยชน์ใช้สอยทั้งในสำนักงานและในบ้าน