บทสนทนา 5 (Conversation 5)

Welcome to our Water Hyacinth Souvenir Shop. Please come in.

เวลคัม ทู เอาร์ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ ซูเฝะเนียร์ ช็อพ. พลีส คัม อิน.

เชิญเข้ามาชมสินค้าในร้านผักตบชวา สินค้าของฝาก (ครับ/คะ)

Thank you!

แธงค์ ยู

ขอบคุณคะ

May I bring you around?

เม ไอ บริง ยู อะเราด์

กระผม/ดิฉัน จะพาเยี่ยมชมให้ทั่วร้าน

Great! Thanks!

เกรท! แธงค์ซฺ

เยี่ยมมาก! ขอบคุณมาก (ครับ/คะ)

We have beautiful souvenirs here for you.

วี แฮฟ บิวติฟุล ซูเฝะเนียร์ เฮียร์ โฟ ยู

เรามีสินค้าของฝากสวยๆ ที่นี่สำหรับบริการท่าน

Oh, what are those?

โอ, วอท อาร์ โดส

โอ, นั่นอะไร

We have a wide range of toys and many others.

วี แฮฟ ฟ ไวด์ เรนจ์ ออฟ ทอยซ์ แอนด์ เมนิ อาเธอะซ์

เรามีสินค้าจำลองหลากหลาย

Wow! So beautiful…..

ว้าว! โซ บิวติฟุล

ว้าว! สวยจัง

Here are handmade animal figurines of different kinds.

เฮียร์ อาร์ แฮนด์เมด แอนนิมอล ฟิกูรินซ์ ออฟ ดิฟเฝอะเรนท์ ไคด์ซฺ

เหล่านี้เป็นหุ่นจำลองสัตว์ต่างๆ ที่ทำด้วยมือหลายชนิด

How much are these?

เฮา มัช อาร์ ดีส

ราคาเท่าไร?

Well, these figurines range from 650-850 Baht.

เวล, ดีส ฟิกูรินซ์ เรนจ์ ฟรอม ซิกซ์ฮันเดรดฟิฟติ ทู เอทฮันเดรดฟิฟติ บาท

เออ, หุ่นจำลองเหล่านี้มีราคาอยู่ที่ 650 – 850 บาท (ครับ/คะ)

What about those—looks like key holders, right?

วอท อะเบ้าท์ โดส— ลุคซ์ ไลค์ คี โฮลเดอรซ์ม ไรท์

สินค้าเหล่านั้นเป็นอะไร—พวกมันเหมือนพวงกุญแจ, ใช่ไหม (ครับ/คะ)

Yes, they are so cheap; only 35 baht.

เยส, เดย์ อาร์ โซ ชีพ โอนลิ เธอร์ติไฟฟ์ บาท

ใช่ (ครับ/คะ) ราคาถูกมาก เพียงแค่ 35 บาท

I think I will get one for myself.

ไอ ธิงค์ ไอ วิล เก็ท วัน โฟร์ มายเซลฟฺ

ผม/ดิฉันคิดว่าจะซื้อหนึ่งอันให้ตัวเอง

Here it is. Anymore?

เฮียร์ อิท อิส. เอนนิมอร์?

นี่ (ครับ/คะ) สินค้า ต้องการสินค้าอย่างอื่นเพิ่มไหม (ครับ/คะ)

No, Thanks!

โน, แธงค์ซ

ไม่ (ครับ/คะ) ขอบคุณ

Come on, let’s go to the cashier.

คัม ออน, เลทซ์ โก ทู เดอะ แคชเชียร์

เชิญด้านนี้ (ครับ/คะ) ไปที่แผนกเก็บเงิน

Okay!

โอเค

ตกลง (ครับ/คะ)

Thank you for coming.

แธงค์ ยู โฟร์ คัมมิง.

ขอบคุณที่แวะเข้ามา (ครับ/คะ)

Thank you!

แธงค์ ยู

ขอบคุณ (ครับ/คะ)

You’re welcome.

ยัวร์ เวลคัม

ด้วยความยินดี (ครับ/คะ)