บทสนทนา 6 (Conversation 6)

Hello, welcome to “Baan Pak Top Chawa” shop.

เฮลโล, เวลคัม ทู “บ้าน ผัก ตบ ชวา” ช๊อพ

สวัสดี (ครับ/คะ), ยินดีต้อนรับ เชิญแวะชมร้าน “บ้านผักตบชวา”(ครับ/คะ)

Hi

ไฮ

สวัสดี

Come in, please. We have various kinds of Water Hyacinth products for you.

คัม อิน พลีส. วี แฮฟ แฟเรียส ไคด์ซ ออฟ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ โพรดักซ์ โฟร์ ยู

เชิญเข้ามาด้านใน ร้าน (ครับ/คะ). เรามีผลิตภัณฑ์สินค้าผักตบชวามากมายให้ท่านเลือกชม

Oh….really?

โอ…ริลลิ?

โอ….จริงหรือ

Yes, come on in.

เยส, คัม ออน อิน

ใช่…เชิญเข้ามาแวะชมก่อน (ครับ/คะ)

Are all these products made from the water hyacinth plant?

อาร์ ออล ดีส โพรดักซ์ เมด ฟรอม เดอะ วอเทอะ ไฮอะซินธ์ แพลนท์

สินค้าทุกประเภทผลิตจากผักตบชวาอย่างนั้นหรือ

Yes, they are. They are made by local creative minds.

เยส, เด อาร์. เด อาร์ เมด บาย โลคัล คริเอทีฟ มายด์ซ

ใช่, (ครับ/คะ) พวกมันผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่น

Wow! Awesome! What are those?

ว้าว! ออซัม! วอท อาร์ โดส?

ว้าว! เยี่ยมยอด! สินค้าเหล่านั้นคืออะไร?

Oh, they are business card containers.

โอ, เด อาร์ บิซิเนส คาร์ด คอนเท็นเนอร์ซ.

โอ้, มันเป็นกล่องเก็บนามบัตร (ครับ/คะ)

So beautiful! Great idea! How much is that?

โซ บิวติฟุล! เกรท ไอเดียร์! เฮา มัช อิส แดท?

สวยจัง! วิเศษมาก! ราคาเท่าไหร่ (ครับ/คะ)

Well, it’s just only 450 baht.

เวล, อิส จัส โอนลิ โฟฮันเดรดฟิฟติ บาท

เออ, มันราคา 450 บาท (ครับ/คะ)

I’ll take it for my father.

อัล เทค อิท โฟร์ มาย ฟาเธอะ

กระผม/ ดิฉัน จะซื้อเป็นของฝากคุณพ่อ

OK, thank you.

โอเค, แธงค์ ยู

ขอบคุณ (ครับ/คะ)

You’re welcome.

ยัวร์ เวลคัม

ยินดี (ครับ/คะ)

Come again soon.

คัม อะเกน ซูน.

กรุณาแวะเข้ามาเยี่ยมชมร้านอีกครั้ง (นะครับ/นะคะ)