บทสนทนา 9 (Conversation 9)

Good morning. Anything I can do for you?

กู๊ด มอร์นิง. เอนนิธิง ไอ แคน ดู โฟร์ ยู?

สวัสดีตอนเช้า (ครับ/ คะ) มีอะไรให้ผมช่วยได้ (ครับ/ คะ)

Yes, I would like to look for some hill-tribe figurines. How much are these?

เยส, ไอ วูด ไลค์ ทู ลุค โฟร์ ซัม ฮิล-ไทรบ์ ฟิกูรินส์. เฮา มัช อาร์ ดีส?

(ครับ/ คะ) ผม/ดิฉัน อยากจะได้หุ่นจำลองชาวเขา (ครับ/ คะ) มันราคาเท่าไหร่ (ครับ/ คะ)

Well, the price ranges from 250-350 baht (Two Hundred Fifty to Three Hundred Fifty baht) each

เวล, เดอะ ไพรซ์ เรนจ์ซฺ ฟรอม ทูฮันเดรดฟิฟติ ทู ธรีฮันเดรดฟิฟติ บาท อิช

เออ, มีราคาอยู่ระหว่าง 250-350 บาท ต่อ 1 ชิ้น

Well, what about this tissue box?

เวล, วอท อะเบ้า ดิส ทิชชู บ๊อกซฺ?

เออ, แล้วกล่องกระดาษทิชชูละ (ราคาเท่าไหร่)?

The price of each tissue box ranges from 350-500 baht (Three Hundred Fifty to Five Hundred baht).

กเดอะ ไพรซฺ ออฟ อีช ทิชชู บ๊อกซฺ เร็นจฺ ฟรอม ธรีฮันเดรดฟิฟติ ทู ไฟฟ์ฮันเดรด บาท

ราคาของกล่องกระดาษทิชชู มีราคาอยู่ที่ 350-500 บาท (ครับ/ คะ)

Oh, thank you.

โอ, แธงค์ ยู.

โอ ขอบคุณ (ครับ/ คะ)

You’re welcome. It’s a pleasure to have you visit our hand shop.

ยัวรฺ เวลคัม. อิส อะ พลีเชอะ ทู เฮฟ ยู ฝิซิท เอาร์ แฮนด์ ช๊อพ.

ด้วยความยินดี (ครับ/ คะ) ด้วยความยินดีที่คุณได้แวะชมสินค้าหัตถกรรมในร้านของเรา