วีดิทัศน์แนะนำ (Video)

โครงการ การบริการให้คำปรึกษาและการบริการข้อมูล ( ภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขายสินค้าชุมชน : “บ้านผักตบชวา” ) โดย สิริบุปผา อุทารธาดา (Siribuppa U-tantada) ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร (โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร