ผลิตภัณฑ์สินค้าผักตบชวา

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าผักตบชวาโดย กลุ่มชุมชน “บ้านผักตบชวา” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Hyacinth handicraft product samples by “Baan Paktop Chawa” in Ayuthaya

สนใจติดต่อ “บ้านผักตบชวา” คุณพิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ
5 ม.5 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
Tel. 035-238364, 086-607-0357

Pimkeaw Kititanachot (Head of Baan Paktop Chawa)
5 Moo 5 Maitra Bangsai District
Phranakorn Sri Ayutthaya 13210 (Thailand)
Tel. (+66) 35-238-364, (+66) 86-607-0357